Biuletyn FONS

Biuletyn Naukowo-Informacyjny FONS wydawany przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes ma format kwartalnika.

Redaktor Naczelny
dr Sławomir Peszkowski

Stała współpraca
prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
dr Dobrochna Minich

Kontakt z Redakcją: biuletynfons@stowarzyszeniefontes.pl

Zapraszamy do przedkładania nam tekstów z zakresu nauk społecznych (m.in. prawo, ekonomia). Więcej informacji dla autorów znajduje się w czasopiśmie, którego numery umieszczamy tu w otwartym dostępie.

ISSN 2451-2052 – wersja elektroniczna
ISSN 2544-4336 – wersja drukowana

Wykaz numerów Biuletynu FONS >>