Klauzule informacyjne

Członkowie Stowarzyszenia,

każda istotna zmiana stanu prawnego, w tym przypadku wynikająca z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 16 lipca 2020 r., określającego zasady transferu danych osobowych do USA, nakłada na Administratorów, czyli Stowarzyszenie Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” konieczność dokonania przeglądów wdrożonych zasad ochrony danych osobowych m. in. pod kątem skuteczności realizacji praw osób, których dane dotyczą.

W ramach przeglądu dokonanego w grudniu 2020 r., oprócz sprawdzenia czy nie dochodzi do transferu danych osobowych do USA, dokonaliśmy jako przez Stowarzyszenie również przeglądu treści klauzul informacyjnych dotyczących m.in. przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, w ramach łączącej nas już umowy o przystąpieniu do Stowarzyszenia i jako efekt tego przeglądu przesyłamy zaktualizowaną treść klauzuli informacyjnej.

Innymi słowy w ramach przystąpienia do Stowarzyszenia otrzymaliśmy od Pani/Pana swoje dane osobowe. W związku z powyższym po dokonanym przeglądzie treści klauzul informacyjnych spełniamy wobec Pani/Pana wymagany przez RODO obowiązek poinformowania Pani/Pana o warunkach, na jakich przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych, w tym realizacji praw osób, których dane dotyczą, prosimy kierować je na adres e-mail:  fontes@stowarzyszeniefontes.pl

Zarząd Stowarzyszenia

Klauzula informacyjna dla kandydata na członka Stowarzyszenia >>

Klauzula informacyjna dla członka Stowarzyszenia >>

Klauzula informacyjna dla autora artykułu zamieszczonego na stronie Stowarzyszenia >>