NABYCIE LOKALU OD DEWELOPERA

Koordynator Projektu – prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

Projekt na kanwie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377).

Cel Projektu – ustalenie źródeł norm formalizujących ochronę praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

W szczególności zaś ustalenie powodów, dla których formalizowany jest nowy schemat działania, dedykowany specjalnie do relacji pomiędzy deweloperem a nabywcą, tzn. powodów dla których istniejące schematy działania określające przebieg interakcji pomiędzy inwestorem budowlanym, a nabywcą okazały się niewystarczające (in. o ustalenie źródeł zjawiska specjalizacji schematów działania).

Główne specjalności uczestników Projektu – ekonomia sektora bankowego, zarządzanie przedsiębiorstwem, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo finansowe, psychologia ekonomiczna.

Efekt Projektu – monografia naukowa:

Paweł Chmielnicki (red.), „Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2014, ss. 386.

Książka prezentuje sposób ujęcia problematyki relacji między nabywcą, deweloperem i bankiem różniący się zasadniczo od propozycji, z jakimi można było się spotkać dotychczas na rynku wydawniczym. Stanowi syntezę stworzoną w toku dyskusji prowadzonej przez specjalistów reprezentujących różne gałęzie nauk prawnych i ekonomicznych. Publikacja ma wszystkie walory klasycznego opracowania prawniczego, gdyż obejmuje szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów, pozwalając na ocenę sytuacji według kodu „legalne – nielegalne”. Jest również profesjonalną analizą ekonomiczną umożliwiającą ocenę sytuacji według kryterium efektywności.

Układ publikacji nawiązuje do porządku obecnego w schemacie działań, które prowadzą do efektu końcowego w postaci przeniesienia własności domu lub lokalu mieszkalnego z dewelopera na jego klienta.

Autorzy pozycji podjęli próbę wskazania konsekwencji podejmowania określonych decyzji z jak największą dokładnością i w sposób tak wymierny, jak tylko było to możliwe do osiągnięcia, niejednokrotnie przedstawiając konkretne wyliczenia kwotowe.

Ze względu na unikalny układ treści książka może być traktowana jako przewodnik po kolejnych etapach procesu inwestycyjnego i wiążących się z nim czynności prawnych.

 

<< poprzedni