Oddział w Warszawie

WŁADZE ODDZIAŁU

Zarząd

  1. Prezes – prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
  2. Wiceprezes – mgr Adrianna Grzymska-Truksa
  3. Sekretarz – mgr Wiesława Kulig-Wyporska

Komisja Rewizyjna

  1. Przewodniczący – dr hab. Jerzy Paśnik
  2. Zastępca Przewodniczącego – dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ
  3. Sekretarz – mgr Beata Tubek

SIEDZIBA ODDZIAŁU

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie