Ogłoszono wyniki III edycji Konkursu „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”

 

Wyniki edycji 2021 ogólnopolskiego konkursu Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania ogłoszono w dniu 17 grudnia 2021 r.

W tym roku do konkursu zgłoszono łącznie 20 prac, które zostały ocenione przez trzech niezależnych recenzentów, których Rada Stowarzyszenia wybrała spośród wieloletnich członków Stowarzyszenia Fontes oraz finalistów wcześniejszych edycji:

 1. dr hab. Maciej Borski, prof. WSH
 2. dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD
 3. dr Paulina Bieś – Srokosz

W kategorii utwory naukowe finalistami konkursu zostali:

 1. miejsce – Pani mgr Ewa Mazelanik,
  Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej instytucję pośrednictwa przy przewozie osób, czyli tzw. „LEX UBER
 2. miejsce – Pani mgr Karolina Radlak,
  Informatyzacja postępowania cywilnego – problem czy ułatwienie? Analiza instytucjonalna wybranych regulacji w kontekście przewidywanych korzyści, koniecznych kosztów oraz potencjalnych kierunków rozwoju i zagrożeń
 3. miejsce – Pani mgr Joanna Puchała,
  Analiza instytucjonalna ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

W tej kategorii przyznano także trzy wyróżnienia:

I wyróżnienie – dr Katarzyna Kurzępa-Dedo,
Analiza instytucjonalna Rekomendacji z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach

II wyróżnienie – dr Izabela Jankowska-Prochot,
Wydłużenie okresów przedawnienia karalności przestępstw i przedawnienia okresów wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe

III wyróżnienie – dr Paweł Falenta,
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym

W ramach kategorii praca magisterska i praca licencjacka przyznano wyłącznie nagrody dla autorów prac magisterskich. Laureatami konkursu w tej kategorii zostali:

 1. miejsce – mgr Adrian Gołąb,
  Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w procedurze legalizacji samowoli budowlanej
  promotor dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ
 2. miejsce – mgr Joanna Puchała,
  Analiza instytucjonalna doręczeń komorniczych w postępowaniu cywilnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku
  – promotor dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH
 3. miejsce – mgr Agnieszka Kaczmarek,
  Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2017 roku
  – promotor dr Anna Rogacka-Łukasik

W tej kategorii przyznano także wyróżnienie dla mgr Wioletty Kudeli,
Analiza instytucjonalna nowelizacji art. 8 ust. 2 i nast. Prawa łowieckiego w latach 2017-2018 promotor dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH

Sukces edycji 2021 Konkursu, pozwala przypuszczać, iż kolejne odsłony tego – cyklicznego już w działalności Stowarzyszenia – wydarzenia, będą cieszyły się coraz większym powodzeniem.

Jako organizatorzy nie poprzestaniemy w wysiłkach, by metodę badawczą Stowarzyszenia promować. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji, której początek ogłosimy niebawem.