Ukazała się publikacja pokonferencyjna FONTES!

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o owocach zeszłorocznego Zjazdu Stowarzyszenia i Konferencji Naukowej „Ekstremizmy jako źródło prawa”. Ukazał się czerwcowy numer „Przeglądu Prawa Publicznego”, w całości poświęcony referatom wygłoszonym podczas Konferencji.

W numerze przeczytacie Państwo:

  • J. Rzymowski, Teoria Hansa Kelsena jako ekstremalne zło w nauce prawa;
  • M. Bartoszewicz, Radykalizm postaw indywidualnych i grupowych. Potencjalny wpływ na prawo;
  • J. Paśnik, Ekstremizm i populizm w tworzeniu i stosowaniu prawa. Wybrane kwestie badawcze;
  • I. Jankowska-Prochot, Zwalczanie ekstremizmów motywowanych kulturowo, czyli zapobieganie przymusowym małżeństwom w polskim Kodeksie karnym;
  • G. Maroń, Mowa nienawiści – ekstremizmem ona sama czy karanie za nią?;
  • M.A. Liwo, Ekstremizm w stosunkach pracy i w stosunkach służbowych;
  • K. Płonka-Bielenin, Analiza rozwiązań prawnych proponowanych w projekcie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej i ich skutki w praktyce.

Zachęcamy do lektury i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach naukowych i projektach badawczych Stowarzyszenia FONTES!