Zaproszenie do udziału w X Zjeździe Stowarzyszenia oraz ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Prawo jako narzędzie opresji”

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”, jak również Jego Magnificencji, dra hab. Michała Kaczmarczyka, prof. WSH, Rektora Wyższej Szkoły Humanitas oraz Redakcji ogólnopolskiego miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego”, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w X Zjeździe Stowarzyszenia, połączonym z ogólnopolską konferencją naukową pt. „Prawo jako narzędzie opresji”.

Zjazd odbędzie się w Sosnowcu, w terminie 11 – 12 września 2021 r.

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej szczegółami wydarzenia.

dr hab. Magdalena Gurdek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Szczegółowy program X zjazdu wraz z wydarzeniem towarzyszącym >>

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Humanitas w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS CoV-2 w WSH >>

Założenia merytoryczne i organizacyjne wydarzenia >>

Formularz zgłoszeniowy >>

Formularz zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesyłać do dnia 30.06.2021r. na adres: fontes@stowarzyszeniefontes.pl