Zaproszenie na seminarium naukowe – 31.03.2023 r.

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu
oraz Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach

uprzejmie zapraszają na seminarium naukowe pt.

„Czy art. 55 p.p.s.a. należycie zabezpiecza prawo skarżącego do sądu?
Analiza zakładanych i osiągniętych efektów regulacji”

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pan mgr Aleksander Kwaśniak – słuchacz eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas.

Seminarium odbędzie się dnia 31 marca 2023 r. (piątek) za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Początek seminarium o godz. 18.00.

Zapraszamy do rejestracji i udziału w seminarium >>

dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak prof. WSH
Sekretarz Naukowy Komisji

dr hab. Maciej Borski, prof. WSH
P
rezes Zarządu Oddziału w Sosnowcu