Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia
dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK – Prezes Zarządu
dr Przemysław Buczkowski – Skarbnik
dr Aleksander Kwaśniak – Wiceprezes Zarządu
dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ – Wiceprezes Zarządu
dr Sławomir Peszkowski – Wiceprezes Zarządu
dr Izabela Jankowska–Prochot – Wiceprezes Zarządu
dr Dobrochna Minich – Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna
dr Katarzyna Kurzępa-Dedo – Przewodnicząca
dr hab. Marian Liwo, prof. AH – Zastępca Przewodniczącej
mgr Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa – Zastępca Przewodniczącej
dr Jakub Rzymowski – Zastępca Przewodniczącej
mgr Beata Rozpędek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Konwent Godności Honorowych
dr hab. Bolesław Ćwiertniak, prof. AH – Przewodniczący Konwentu
dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK  – Członek Konwentu
dr Agata Barczewska-Dziobek – Członek Konwentu
dr Patrycja Sołtysiak – Członek Konwentu
dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS – Członek Konwentu
dr Maria Zrałek, prof. AH – Członek Konwentu
dr Olgierd Kucharski – Sekretarz Konwentu

Rada Naukowa
prof. dr hab. Paweł Chmielnicki – Przewodniczący Rady Naukowej
dr hab. Magdalena Gurdek, prof. AH
dr hab. Tadeusz Biernat, prof. PAN – Wiceprzewodniczący Rady
dr hab. Maciej Borski, prof. AH – Wiceprzewodniczący Rady
dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AFiB Vistula
prof. dr hab. Piotr Dobosz
prof. dr hab. Adam Sulikowski – Sekretarz Rady