Walne Zgromadzenia

XII zjazd – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 16.09.2023 r., Nowy Sącz
Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Nowym Sączu >>

XI zjazd – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 16-17.09.2022 r., Warszawa
Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Warszawie >>

X zjazd – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 11-12.09.2021 r., MS Teams
Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia online >>

IX zjazd – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 06.11.2020 r., MS Teams
Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia online >>

VIII zjazd – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 14.09.2019 r., Warszawa
Protokół z Walnego Zebrania Członków w Warszawie >>

VII zjazd – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 22.09.2018 r., Warszawa
Protokół z Walnego Zebrania Członków w Warszawie >>

VI zjazd – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 16.09.2017 r., Kraków
Protokół z Walnego Zebrania Członków w Krakowie >>

V zjazd Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 24.09.2016 r., Sosnowiec
Protokół z Walnego Zebrania Członków w Sosnowcu >>

IV zjazd – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 05.09.2015 r., Wrocław
Protokół z Walnego Zebrania Członków we Wrocławiu

III zjazd – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 27.09.2014 r., Kraków
Protokół z Walnego Zebrania Członków w Krakowie

II zjazd – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 21.09.2013 r., Toruń
Protokół z Walnego Zebrania Członków w Toruniu

I zjazd – Zjazd założycielski, 16-17.06.2012 r., Łódź
Protokół ze zjazdu założycielskiego