Publikacje

Członkowie Stowarzyszenia w swoich licznych publikacjach propagowali założenia i metodologię badań, która stanowi fundament działalności Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Spośród publikacji, jakie powstały w ramach przedsięwzięć naukowych (projektów badawczych i konferencji) prowadzonych przez Stowarzyszenie należy wymienić, jak niżej.

Podręczniki akademickie

Paweł Chmielnicki (red.), Tomasz Bąkowski, Paweł Chmielnicki, Dorota Dąbek, Elżbieta Inglot – Brzęk, Jerzy Jaskiernia, Hubert Kaczmarczyk, Anna Kociołek – Pęksa, Andrzej Korybski, Marek Mączyński, Jerzy Menkes, Marcin Menkes, Jerzy Paśnik, Stefan Płażek, Elżbieta Sękowska – Grodzicka, Piotr Stec, Igor Styn, Piotr Uziębło „Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa”, Wyd. 1, Wyd. LexisNexis Warszawa 2014, ss. 485,

Monografie

  • Andrzej Szplit (red.) „Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2016, ss. 397,
  • Marek Mączyński (red.) „Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy”, Wyd. Difin Warszawa 2015, ss. 329,

  • Hubert Kaczmarczyk (red.) „Refundacja leków w Polsce. Wykładnia przepisów i efekty ich zastosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2015, ss. 240,
  • Agata Barczewska – Dziobek (red.) „Gminne rady seniorów – Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Wolters Kluwer 2015, ss. 257,
  • Paweł Chmielnicki (red.), „Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2014, ss. 386,

Artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem artykułów opublikowanych przez Członków Stowarzyszenia od roku 2012 >>