Projekty badawcze

Jednym z głównych przejawów działalności Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes jest prowadzenie projektów badawczych. Inicjatywę, a w następstwie decyzję związaną z ich uruchomieniem podjęto już w roku 2012, podczas zjazdu założycielskiego Stowarzyszenia.

Realizacja przez Stowarzyszenie projektów badawczych odgrywa szczególną rolę:

  • pozwala praktycznie zweryfikować poprawność i efektywność przyjętych przez Stowarzyszenie metod badawczych,
  • umożliwia członkom Stowarzyszenia pozyskanie doświadczenia i kontaktów dotyczących współpracy interdyscyplinarnej, które zostaną spożytkowane m. in. przy okazji wystąpienia o dofinansowanie kolejnych projektów badawczych,
  • stanowi „wizytówkę” Stowarzyszenia dla społeczeństwa. Wyniki zrealizowanych projektów są adekwatne do upublicznienia w mediach, a ich efekty powinny przekonywać do współpracy ze Stowarzyszeniem, być argumentem w negocjacjach dotyczących współpracy z organami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.

Każdy ze zrealizowanych do tej pory przez Stowarzyszenie projektów badawczych opierał się na pracy zespołowej w ramach interdyscyplinarnych grup badawczych i angażował od kilku do kilkunastu osób.

Wykaz zakończonych projektów badawczych Stowarzyszenia


Sankcje i gratyfikacje w prawie
(2017)
o Projekcie >>

Rady nadzorcze w spółkach prawa handlowego (2016)
o Projekcie >>

Refundacja leków w Polsce (2015)
o Projekcie >>

Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce (2015)
o Projekcie >>

Gminne rady seniorów (2015)
o Projekcie >>

Nabycie lokalu lub domu od dewelopera (2014)
o Projekcie >>