Gender w sporcie – między dopingiem a dyskryminacją

Jak słusznie zauważa Ryszard Wysoczański, sportowa rzeczywistość powinna zawsze mieścić się w strefie etycznie bezpiecznej, poza granicami której jest już tylko hazard, którego stawką jest zdrowie lub nawet życie sportowca[1]. Profesjonalizacja i komercjalizacja sportu spowodowała, że świat sportu boryka się z wieloma problemami w tym m.in. z pogodzeniem uczciwej rywalizacji sportowej z prawami człowieka.

Głównym celem niniejszej publikacji jest analiza problemu sytuacji osób interpłciowych oraz transpłciowych w sporcie w ujęciu prawnym oraz z punktu widzenia dorobku nauk medycznych. Zastosowane metody badawcze to metoda dogmatycznoprawna oraz case study związane z analizowanym zjawiskiem.

Aleksandra Chmielnicka
Mgr Ewelina Gee-Milan

[1]  R. Wysoczański, Walka z dopingiem – bez alternatywy. Sport wyczynowy 2002, nr 3-4/447-448, s.113.

Cały artykuł autorstwa A. Chmielnickiej i E. Gee-Milan dostępny do przeczytania tutaj >>