Zaproszenie do udziału w III edycji konkursu naukowego „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES” serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2021”.

Współorganizatorami Konkursu oraz fundatorami nagród są:

W tym roku Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • „Utwory naukowe”
  • „Prace magisterskie i licencjackie”

Celem konkursu, analogicznie jak w latach poprzednich, jest dalsze popularyzowanie badań w obszarze reguł i norm ładu aksjonormatywnego w całej złożoności zjawiska, tj. zarówno od strony elementów sformalizowanych (norm prawnych), jak i niesformalizowanych (reguł, norm i instytucji nieformalnych). Efektem tych badań ma być poznanie wpływu różnych elementów otoczenia społeczno – gospodarczego na kształt norm prawnych oraz przesłanek i sposobów wywierania presji na przebieg postępowania legislacyjnego przez osoby indywidualne i grupy interesu.

Konkurs „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” wpisuje się w cele badawcze FONTES. Pierwsza i druga edycja, zakończone dużym sukcesem dowiodły, że badania naukowe prowadzone w proponowanej przez nas formule są niezwykle potrzebne i jednocześnie prawdziwie fascynujące dla samego badacza.

W konkursie może wziąć udział każdy, kogo interesuje geneza powstania bądź zmiany aktów prawnych. Zapraszamy zarówno twórców utworów naukowych, w szczególności doktorantów, pracowników naukowych z wyłączeniem osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora, jak i studentów, którzy za pośrednictwem swoich promotorów, mogą do konkursu zgłosić swoją pracę dyplomową: licencjacką lub magisterską.

Konkurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką niezależnie od dziedziny i dyscypliny naukowej jaką reprezentują. W konkursie przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. W obecnej edycji pula nagród wynosi ponad 30 000 zł.

Szczegóły związane z Konkursem odnajdziecie Państwo pod linkami:

Regulamin dla kategorii „Utwory naukowe” >>
Regulamin dla kategorii „Prace magisterskie i licencjackie >>

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”,

Prezes Zarządu
dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH