III edycja konkursu „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”

Trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania realizowana pod nazwą edycja 2021, zakończyła się Galą ogłoszenia wyników, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2021 r.

Tradycyjnie już, współorganizatorami konkursu, partnerami oraz fundatorami nagród byli:

W tej edycji ocenie zostało poddanych 20 prac. Wyłoniono 10 laureatów.
Laureaci III edycji Konkursu – edycji 2021 >>

Wszelkie działania edycji 2021 zostały przeprowadzone zgodnie Regulaminami ogłoszonymi przez Prezes Stowarzyszenia odrębnie dla każdej z dwóch kategorii udziału.
Zaproszenie do udziału w III edycji (2021) Konkursu >>